O děti se starají

"Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali,

když byly v hnízdě malé a zranitelné. Z toho, co

říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co

děláte, a hlavně, kdo jste. Vždyť je ujišťujete, že 

znamenají víc, než jejich chyby."   G.Gilbert

Ředitelka mateřské školy

Lic. Martina Tereza Difko


Učitelka

Bc. Nikola Difková


Asistentka pedagoga/provozní

Denisa Májková

Náš den

Každý den v naší mateřské škole je plný zábavných aktivit, proto je každý den jiný, ale vždy zajímavý. Snažíme se trávit co nejvíce času venku, ve školce zůstáváme pouze za nepříznivého počasí. 

6:30-8:30 scházení dětí, spontánní činnosti, individuální a skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30-9:00 svačina

9:00-9:30 řízená činnost

9:30-11:30 pobyt venku

11:30-12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15-14:00 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00-14:35 hygiena, odpolední svačina

14:35-16:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální činnosti