Informace

Jsme jednotřídní mateřská škola, která vznikla přerodem dětské skupiny Naše školička na Mateřskou školu Kolmá. Kapacita naší mateřské školy je 15 dětí.


Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin.


Školné platné od 1. 9. 2023

Školné: 3 000,- měsíčně


Strava je zajištěna z jídelny ZŠ Na Nábřeží, částka za celodenní stravu činí 66,- 


Číslo účtu: 2402484449 /2010

Variabilní symbol: bude sdělen při podpisu smlouvy mezi zřizovatelem a zákonnými zástupci dítěte

Termín pro platbu: předem, nejpozději 15. den v měsíci na následující měsíc.

V individuálních případech nabízíme i možnost občasné docházky a snížené školné po dohodě se zřizovatelem.